Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 01. juli 2016

  Modum kommune – ny medeier i IKA Kongsberg

  Modum kommune søkte om å bli tatt opp som eier i IKA Kongsberg fra 1.7.2016. På representantskapsmøte den 27. april ga representantskapet sin tilslutning til opptaket. Det er med stor glede vi ønsker Modum kommune velkommen som eier nummer 45 i selskapet!

 • 16. juni 2016

  Invitasjon til arkivlederseminar 7.-8. september

  Kommunereformen går sin gang, og det skjer mye spennende her både nå og framover. Den første kommunesammenslåingen i denne runden foregår i vårt distrikt, og skal være ferdig gjennomført 1. januar 2017. Kommunereformen og omorganiseringer er et selvsagt hovedtema for arkivlederseminaret i 2016.

  Les mer
 • 31. mai 2016

  Vårens nummer av Arkheion er ferdig

  Vårens nummer av Arkheion er ferdig og vil bli sendt ut til våre eiere. I denne utgaven har IKA Kongsberg bidratt med to artikler. Petter har skrevet en artikkel om sammenligning av to uttrekk fra det samme sakarkivet, mens Knut har skrevet en artikkel om sin turné med formidlingsprosjektet «Straff i skolen» for elever i den videregående skole. De som ikke klarer å vente på papirutgaven kan lese hele bladet i pdf-format på våre hjemmesider.

  Les mer
 • 30. mai 2016

  Tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

  Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. I år kunne det søkes støtte til utviklingsprosjekter med fokus på satsingene kommunereform, privatarkiv og arkiv i digital forvaltning. Innen fristen var det kommet inn 57 søknader med en samlet søknadssum på ca. 25 millioner. IKA Kongsberg er glade for å ha fått støtte til tre prosjekter. Finansiering av forprosjekt for IKA-Kjernen fikk kr 200.000. og prosjekt for innhenting og sikring av digitalt arkivmateriale fikk kr 85.000. Sammen av 13 andre institusjoner fikk vi også støtte til et prosjekt om standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA) med kr 500.000.

  Les mer
 • 29. april 2016

  Sommertid på lesesalen

  Vi minner om endrede åpningstider på lesesalen i sommer. Fra 1. mai –31. august er lesesalen åpen mandag til torsdag 9–15. Vi anbefaler våre lesesalsgjester å bestille ønsket materiale på forhånd via vår e-postadresse: innsyn@ikakongsberg.no. Da har vi mulighet til å legge materialet klart til du kommer. Velkommen på lesesalen!

 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv