Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Tjenestetilbud -digitalisering

  IKA Kongsberg har bygd opp en moderne digitaliseringsavdeling med profesjonelt utstyr for å kunne tilby våre eiere digitalisering av alle typer papirarkiver. I ordningsrommet på Archon er det satt av stor plass til dette formålet.

  Som en del av tjenestetilbudet til våre eiere skal IKA Kongsberg kontinuerlig arbeide for å digitalisere og tilgjengeliggjøre eldre arkivmateriale til kostpris. I bredt samarbeid med resten av fagmiljøet har vi utarbeidet gode felles rutiner og standarder for dette arbeidet.

  Slike prosjekter skal avtales spesielt med hver enkelt kommune.

  IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen digitalisering:

  • Digitalisere og indeksere hele arkivserier til kostpris for våre eiere
  • Rådgivning til våre eierkommuner ved digitaliseringsprosjekter
  • Digitalisering av arkivserier av spesiell allmenn interesse