Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Tjenestetilbud -digitalisering

  IKA Kongsberg har bygd opp en moderne digitaliseringsavdeling med profesjonelt utstyr for å kunne tilby våre eiere digitalisering av alle typer papirarkiver. I ordningsrommet på Archon er det satt av stor plass til dette formålet.

  Som en del av tjenestetilbudet tilbyr IKA Kongsberg å digitalisere papirarkiver for våre eiere. Slike prosjekter gjør vi til kostpris og skal avtales spesielt med hver enkelt kommune.

  I tillegg vil vi jobbe kontinuerlig med å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivmateriale av bredere allmenn interesse. Dette er et arbeide som vil gå over tid og som inngår i eiertilskuddet.

  I bredt samarbeid med resten av fagmiljøet har vi utarbeidet gode felles rutiner og standarder for dette arbeidet.

  IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen digitalisering:

  • Digitalisere og indeksere hele arkivserier til kostpris for våre eiere
  • Digitalisering av arkivserier av spesiell allmenn interesse
  • Rådgivning til våre eierkommuner ved digitaliseringsprosjekter