Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

  • Legatprotokoll fra Tønsberg

    Gjennom vår historie har legater vært en kilde til finansiering av veldedige og allmennyttige formål. Testamentariske gaver ble ofte til legater som skulle styres av offentligheten etter nærmere angitte regler. En av de eldste legatprotokollene i vårt depot er fra 1705. Det er "Commissarie" Anders Madsen og hustru Karen Olsdatter som donerte et større jordsgods til livsopphold for ”fire fattige enker”.