Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

  • Hva kan du finne i kommunale arkiver?

    Hvis du søker etter utfyllende opplysninger om en person, kan du finne mye av interesse i et kommunalt arkiv. Det kan for eksempel være om utdannelse, økonomi, yrke og bosted. Hvor mye betalte de i skatt, hva stemte de ved valg og hvordan var nå den kommunale behandlingen da bestefar bygde huset? Også innenfor helse- og sosialsektoren, som for eksempel fattigvesenet, er det opplysninger som kan gi et utfyllende bilde av et levd liv.

    For slektsforskere er det særlig skolearkivene og fattigvesenet som bør fange interesse. For å få oversikt over hva som befinner seg i IKA Kongsbergs arkiver, går du inn på fanen «Arkivkataloger» og finner din kommune. Dette er den mest presise veien inn til «Arkivportalen».

    Det finnes ikke samlede opplysninger om en person. Det er derfor tidkrevende å sette sammen slike opplysninger. I kommunal sektor er foreløpig svært lite av materialet skannet og elektronisk tilgjengelig. Men den som leter, finner. Når det gjelder innsyn, er hovedregelen at taushetsplikten faller bort etter 60 år når ikke annet er bestemt i lov eller forskrift. For saker som omhandler barnevern og adopsjon er hovedreglen 100 år. Materialet skal uansett ikke misbrukes på en måte som kan skade, krenke eller såre noen identifiserbar person.