Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Nettartikler

  Her er en oversikt over nettartikler som ansatte ved IKA Kongsberg har skrevet eller opprettet og lagt grunnstammen til. Artiklene er dels basert på kildemateriale vi har i arkivene, og dels litteraturbasert historikk over enkelte av arkivskaperne våre. Det siste gjelder i særlig grad skolehistorie. Vi er ikke ansvarlige for feilaktige opplysninger som måtte legges inn av andre på åpne Wiki-sider, men ser svært positivt på at publikum utvider og utfyller de åpne artiklene vi har startet.

  Skolehistorie

  Arkiv fra skolene er populært materiale. Skolene har også ofte en nokså kompleks historie med navnebytter, sammenslåinger og på landet har det vært et stort antall grendeskoler som få har full oversikt over. Vi har derfor valgt å skrive en kort skolehistorie for våre kommuner. Vi lager et skjelett med fokus på overordnet historikk som med fordel kan utvides av publikum. Det vil ta noe tid før vi har kommet i mål med en kort skolehistorikk for alle kommunene våre.

  Kommune
  Skulane fra Gol kommune
  Grendeskulene i Hol kommune
  Skolehistorie fra Nes kommune
  Skulane iÅl kommune

   

  Diverse tema
  Det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg
  Kongsberg barneasyl
  Kongsberg Forskjønnelsesselskap
  Kongsberg og Omegns Turistforening