Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Plakater

  En viktig oppgave for oss er å formidle det unike kildemateriale som befinner seg i våre eieres arkiver. Vi ønsker å vise publikum at kommunalt arkivmateriale er spennende kilder til kunnskap om blant annet lokalhistorie og slektsforskning. Vi ser på aktiv formidling av arkiv som en viktig oppgave. Et av våre tiltak for å formidle arkiv er å produsere bannere( roll-up) for temporære utstillinger.
  Dersom du ønsker å låne en av utstillingene kan du kontakte oss for avtale.

   
     
   

  Kilder til næringslivet

  Kommunearkivene er en rik kilde til kunnskap om fortiden. Disse arkivene er kanskje ikke det mest opplagte sted å lete etter opplysninger om næringslivet i kommunen, men det er likevel mye å finne. 
  Kilder til næringslivet (Pdf) 

   

   Øl og vinsamlag

  Ved lov 3. mai 1871 ble det bestemt at all handel med
  brennevin, øl, vin og sider skulle foregå gjennom
  brennevinsamlag i byene. Fra 1894 måtte samlagene
  godkjennes ved folkeavstemninger. Kommunene var også med ved at kommunestyrene skulle godkjenne vedtekter og stå for revisjon. Overskudd skulle deles mellom allmennyttige formål, stat, kommune og samlagene selv. 
  Øl og vinsamlag (Pdf)

   

  Kinoene i Larvik

   I løpet av sommeren 2009 ble gamle, ærverdige Munken kino i Larvik nedlagt. Byen bygget nytt kulturhus og kinoen flyttet inn i moderne lokaler der. IKA Kongsberg har vært i Larvik og hentet den eldste delen av arkivet til deponering. Totalt ca.13 hm kinohistorie har funnet en plass i vårt arkivdepot.
  Kinoene i Larvik (Pdf)

   

  Bygninger i kommunale arkiv

   Kilder til offentlige og private bygg finner vi spor etter i kommunearkivene. Kommunale funksjoner som gjenspeiles i arkivene har vært:

  • Byggesaksavdeling / Teknisk etat
  • Byggenemnder for oppsetting av kommunale bygg
  • Hus-/boligfordelingsnemnd som følge av bestemmelse av 1940 
  • Nemnder for boliglåneordninger
  • Husleienemnd for kontroll med urimelig husleie
  • Kommunale boligselskap for bygging av billige boliger
  • Prisnemnd for kontroll ved omsetning av eiendommer
   Bygninger i kommunale arkiv (Pdf)

   

   Betzy Kjelsberg

   Betzy Kjelsberg er for mange en velkjent person i nyere norsk historie. Men ikke like kjent er hennes sivile yrke som fabrikkinspektør hvor hun representerte “Det kvindelige Fabrikinspektorat.” I arkivet etter Svelvik papirfabrikk som er deponert hos IKA Kongsberg, finner vi en rapport hun skrev etter en inspeksjon i juli 1913.
   Betzy Kjelsberg (Pdf)
Stengt på grund av uveir Gorudvolen kredsskole anno 1900

Stengt på grund av uveir Gorudvolen kredsskole anno 1900

 Oluf Nilsen -En slakter forteller sin historie

Oluf Nilsen -En slakter forteller sin historie

" Gjetekari" -tegnefilm inspirert arkivmaterialet fra 1860

Sofie B. Linds film basert på kilde i Notodden skolestyres saksarkiv

Sofie B. Linds film basert på kilde i Notodden skolestyres saksarkiv

IKA Kongsberg dokumentar

IKA Kongsberg dokumentar