Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Ferie og helligdager

  I 1947 var det vanlig med 2 ferieuker. Ny ferielov var under forberedelse der kravet skulle være minst 3 ukers ferie hvert år. Loven ble vedtatt i 1947.

  Sosialdepartementet ønsket å kompensere for en del av disse feriedagene ved å fjerne noen bevegelige helligdager. Kyrkje og undervisningsdepartementet sendte i september 1947 ut et rundskriv med en drøfting av situasjonen. Det var på den tid 9 helligdager som ikke var søndager pluss 1. og 17. mai som ikke er helligdager. Omleggingen tok sikte på å fjerne 2-3 av disse dagene på grunn av arbeidslivets behov.

  Ved forrige revisjon i 1770 ble en rekke helligdager flyttet til nærmeste søndag. Departementet foreslo derfor at Kristi Himmelfartsdag og Bots- og bededag også kunne flyttes til nærmeste søndag. Det ville skade kirkens interesser minst.

  Bots- og bededag ble i desember 1950 vedtatt flyttet til søndagen før, mens vi beholdt alle de andre helligdagene. Av interesse for oss i disse dager er at fredag 4. november hadde vært fridag etter den gamle ordningen, mens i våre dager er Bots- og bededagen skjult som søndag 30. oktober. 

  Rundskriv til kommunestyre og sokneråd. Jnr. 6125–A–1947. Regulering av helligdager. (Pdf)

  Steinar Marvik