Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Kommuneskatten i 1912

  Skatt har vel alltid vært noe folk klager over. Folk flest i dag betaler rundt 25-35 % av sin inntekt i skatt, men hvordan var dette for rundt 100 år siden?

  I forbindelse med skatteloven av 18. august 1911 ble det sendt rundt en «Normal-tabell» over skattbar inntekt. Der var det åtte skatteklasser etter hvor mange skatteyteren hadde å forsørge. Dette førte til at arbeidstakere med syv eller flere å forsørge ikke betalte skatt av årsinntekter under ca. 600 kroner.

   

  Dette høres ut som en ganske lav inntekt, men ifølge en tilfeldig valgt side i ligningsprotokollen for Fredriksvern kommune 1912/13 var gjennomsnittsinntekten for 25 skatteytere 832 kroner. Gjennomsnittlig skattbar inntekt for disse var 336 kroner. Av dette ble det gjennomsnittlig betalt 22,88 kroner i kommuneskatt. Skattetrykket lå altså her på ca. 2,8 %.

   

  Tabellen viser at en enslig med 835 kroner i inntekt hadde en skattbar inntekt på 300 kroner. Dette ga en skatt på 20,40 kroner ifølge ligningsprotokollen. Skatten var altså ca. 2,5 % av inntekten. Det er mannen med 4175 kroner i årsinntekt som drar gjennomsnittet opp. Han betalte 246,50 kroner i kommuneskatt, hele 5,9 % av inntekten.

  Så, skattetrykket på den tiden må vel sies å være moderat. Men, klage gjorde de nok likevel.

   

  Steinar Marvik