Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Forebyggende tiltak for personer

  Organisatoriske og tekniske tiltak1 

  Dette er tiltak som innebærer å analysere, begrense og fjerne risikoen for helseskader på arbeidsplassen. Slike kollektive tiltak skal alltid prioriteres fremfor personlige vernetiltak. Tiltakene retter seg mot interne rutiner på arbeidsplassen, og bør inkludere en beskrivelse av virkningen av de aktuelle biologiske faktorer og mulige helsefarer, aktuelle forholdsregler, nødvendige vernetiltak og evt. førstehjelpstiltak.
   
  I følge forskrift om biologiske faktorer er arbeidsgiveren forpliktet til å risikovurdere helseskader som kan oppstå på arbeidsplassen pga. eksponering av mikroorganismer. Risikovurderingen skal iverksettes gjennom en kategorisering av alle biologiske faktorer som kan opptre i en arbeidssammenheng. Deretter skal det treffes vernetiltak som beskytter de eksponerte personer mot helsefarene. Organisatoriske tiltak inkluderer også å sørge for at eksponerte personer har tilstrekkelig kunnskap om og opplæring og praktisk øvelse i arbeidet med infisert arkivmateriale. 
    

  Det anbefales at arbeidsgiveren utarbeider rutiner for håndtering av mugginfisert materiale, og regler for bruk av personlig verneutstyr (PVU).

    
  Fotograf: Vibeke Hammerhaug


  Personlige vernetiltak2

  Dette er tiltak som skal gi beskyttelse i akutte situasjoner der infisert materiale må håndteres. Siden kollektive tiltak alene ofte ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, er individuelle vernetiltak er også nødvendig. Individuelle vernetiltak inkluderer hensiktmessig arbeidstøy og PVU (personlig verneutstyr), som minst skal bestå av en egnet vernefrakk (eller dress) med lange ermer og lukket krage, vernehansker, filtrerte halvmasker med partikkelfilter klasse P3/FFP3, og evt. vernebriller.
   


   Fotograf: Vibeke Hammerhaug
   

  Det er viktig at vernemasken har partikkelfilter klasse P3, da muggsoppartikler er så små at de ellers kan nå helt ned i lungene. Noen muggsopparter er aktive ved 37°C, og disse betyr en særlig risiko for oss mennesker, fordi de kan trives og vokse inne i oss. Det er særlig luftveiene og lungene som da angripes.

   

   
  Fotograf: Vibeke Hammerhaug

  Nødvendigheten av å bruke vernebriller må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut ifra konsentrasjonen av muggsopp og sporer. Vernebriller som skal beskytte mot muggsopp må være helt tette rundt ansiktet. 
   


  1 Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 14 
  2 Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 15