Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Archon

  Et potensial for utleie av møterom

  Archon – den som leder

  IKA Kongsberg overtok formelt som leietaker i mars 2014. Utbygger og eier var Backe prosjekt AS, og bygget er tegnet av LPO arkitekter. November 2014 kjøpte IKA Kongsberg arkivbygget. Archon er totalt på 3600 kvm, og er bygget i tråd med arkivlovens forskrifter for slike type bygg. Som en følge av flere medeiere i selskapet vedtok IKAs styre i desember 2016 å bygge et tilbygg på 1500 kvm. Prosjekteringen startet i januar 2017, og forventet ferdigstillelse av tilbygget er sommeren 2018.

  Våre kommunale eiere i Buskerud, Vestfold og Telemark har fått et bygg som både ivaretar den papirbaserte fortiden, og fremtidens digitale arkivproduksjon.

  Archon er nærmeste nabo til Statsarkivet i Kongsberg, og bygningene er bundet sammen med gangbro. Slik kan vi også dele noen felles funksjoner – blant annet lesesal, muggsaneringsanlegg og møterom. Sambruk og faglig nærhet gir flere plussverdier for arkivmiljøet i denne regionen.

  I tillegg til å dekke primærfunksjoner som arkivbygg, har Archon blant annet et stort møterom på 200 kvm. Dette rommet har et potensial for utleie. Det er likevel slik at IKA Kongsberg ikke selv arrangerer møter/konferanser som betalte oppdrag, og leietaker må derfor selv ta ansvaret for en del praktiske oppgaver som hører til slike arrangementer.

  Her finner du mer informasjon utleie av Archon.

IKA Kongsbergs nye arkivbygg, Archon, ble åpnet i april 2014

IKA Kongsbergs nye arkivbygg, Archon, ble åpnet i april 2014

Vårt 200 kvm store møterom har god standard med profesjonelt oppsett av lyd og lys

Vårt 200 kvm store møterom har god standard med profesjonelt oppsett av lyd og lys