Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

  • Informasjonsfilmen Spor det er verdt å ta vare på

    Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget en informasjonsfilm der målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg. Gjennom et eksempel viser vi sårbarheten i det materialet vi forvalter og konsekvensene av at noe blir borte. Vi ønsket å gi økt kunnskap og forståelse for de tjenestene, kompetansen og den fysiske sikkerheten som IKA Kongsberg representerer. Filmen er produsert av Sheriff Film Company A/S og er regissert av Henrik Zwart.