Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 16. mai 2019

  Informasjon om lesesalen i uke 22

  Vår felles lesesal med Statsarkivet er på grunn av et internt arrangement i Arkivverket  kun være åpen mandag 27. mai i uke 22. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

   

   

  Les mer
 • 25. april 2019

  Sakspapirer til representantskapsmøte 30.april 2019

  Representantskapet innkalles til ordinært møte tirsdag 30. april 2019 kl. 11:00 – 13:00. Møtet avholdes
  i Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg. 

  Vi minner om at for å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara. Send svar til postmottak@ikakongsberg.no innen 12. april 2019.

  Vi prøver å holde listen over valgte representanter oppdatert, men vi er avhengig av at endringer meldes til oss. Sjekk her om vi har riktig navn og e-postadresse til valgte representanter med vara: http://www.ikakongsberg.no/uploads//filer/Valgte_representanter_2016-2019_19.pdf

  Sakspapirer:

  Innkalling til representantskapsmøte 30.4.2019

  Vedlegg til...

  Les mer
 • 05. april 2019

  Presentasjoner fra arkivkurs 3.-4. april

  --

  Her finner du presentasjonene fra årets arkivkurs. Vi takker de engasjerte deltagerne for noen fine dager og ønsker velkommen igjen til neste år!

  Les mer
 • 02. april 2019

  Utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver er publisert

  --

  Arkivlovutvalget overleverte i dag sin utredning «NOU 2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø» til Kulturdepartementet. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon...

  Les mer
 • 27. februar 2019

  Invitasjon til arkivkurs 3.-4. april

  --

  Vi inviterer arkivansatte i våre eierkommuner til arkivkurs 3.- 4. april. Kurset arrangeres på Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

  Påmeldingsfrist er 6. mars.

  Les mer
 • 22. februar 2019

  Innkalling til ordinært representantskapsmøte 30. april 2019.

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært representantskapsmøte tirsdag 30. april 11.00-13.00. Møte avholdes i Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

  Les mer
 • 16. januar 2019

  Informasjon om IKA Kongsbergs arbeid med skjeggkre

  --

  IKA Kongsberg fant sine første skjeggkre i februar 2017, og siden da har vi systematisk kartlagt alle funn av skjeggkre. Vi har ca. 250 limfeller stående rundt i bygget til enhver tid....

  Les mer
 • 08. desember 2018

  Invitasjon til eiermøte 15. januar 2019

  --

  Den 15. januar 2019 inviterer vi til eiermøte for IKA Kongsbergs eiere på Archon.
  Påmelding sendes til postmottak@ikakongsberg.no innen 4. januar 2019.

  Les mer
 • 07. desember 2018

  Barnevernssystem mot Noark5 kjerne

  --

  På oppdrag for kommunene Sandnes og Bamble har IKA Rogaland og IKA Kongsberg utarbeidet rapporten: "Barnevernsystem mot Noark5 kjerne. - Tilpassing og sektorspesifikke metadata for...

  Les mer
 • 14. november 2018

  Lørdagsåpen lesesal i samarbeid med Slekt og Data Kongsberg

  --

  Lørdag 1. desember er det åpen lesesal i samarbeid med Slekt og Data og Statsarkivet i Kongsberg. Vi hjelper deg med leting i kildene, tyding av gotisk håndskrift og slektssøk på...

  Les mer