Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 18. oktober 2017

  Vil du bli vår nye kollega?

  Vi er en arkivinstitusjon i sterk vekst, og har pr. i dag 32 fast ansatte. For å møte etterspørselen fra våre eiere søker vi en arkivkonsulent i 100 % fast stilling innenfor fagfeltet rettighetsdokumentasjon.

  Søknadsfristen er 10. november 2017

  Søknad med CV sendes til: postmottak@ikakongsberg.no

  Ved spørsmål om stillingene ta kontakt med oss på vårt sentralbordnummer: 32 76 40 20

  Her finner du fullstendig stillingsutlysning:

  Arkivkonsulent - rettighetsdokumentasjon

   

  Les mer
 • 28. september 2017

  Arkivverkets arbeid med tilsynsmetodikk

  Arkivverket har oversendt oss informasjon om deres arbeid med ny tilsynsmetodikk. Sammen med IKAene ønsker de å gi et bedre og mer relevant arkivhold i norske kommuner.

  Arkivverket har som oppgave å gjennomføre tilsyn med kommunene. Siden juni har de vært i gang med et prosjekt for å gjøre metodikken ved tilsyn bedre. Hovedfokuset er at tilsynene skal være mer tilpasset brukernes behov. Brukerne er selvsagt arkivleder og arkivmedarbeidere, men innbefatter også kommunens øverste ledelse, mellomledere, saksbehandlere og it-tjeneste. Innbyggernes behov er også viktige å ha i fokus fordi erfaring viser at arkivene er av vesentlig betydning for å ivareta deres rettssikkerhet.

  I prosjektet Brukerorienterte tilsyn benyttet de tjenestedesign som metode. Arkivverket er nå ferdig med å kartlegge og analysere brukernes behov og brukernes erfaringer med tilsyn.

   De har intervjuet kommuner av ulike størrelser fra hele Norge, og forskjellige grupper...

  Les mer
 • 01. september 2017

  Regjeringen oppnevnte utvalg som skal gjennomgå arkivloven

  --

  Dagens arkivlov ble til da offentlige dokumenter ble produsert, utvekslet og lagret i papirversjoner. Økt bruk av digitale digitale fag- og samhandlingssystemer i offentlig saksbehandling har...

  Les mer
 • 29. august 2017

  Stillingsutlysning - Rådgiver (IT-arkivar)

  --

  Vi ønsker å styrke arbeidet innen digitalt depot og søker to rådgivere (IT-arkivarer). Det er én fast stilling og én midlertidig stilling (inntil to år) – med...

  Les mer
 • 25. august 2017

  Invitasjon til arkivlederseminar 24.-25. oktober

  --

  Vi har gleden av å invitere til IKA Kongsbergs arkivlederseminar.

  I år avholdes seminaret 24.-25. oktober. Det faglige programmet finner sted i IKA Kongsbergs lokaler (Archon), mens...

  Les mer
 • 08. august 2017

  Innlegg om manglende satsing på bevaring av digitalt skapte arkiv i Aftenposten

  --

  Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, har skrevet et innlegg i Aftenposten  om den manglende satsingen på bevaring av digitalt skapte arkiver. Du kan lese innlegget...

  Les mer
 • 08. august 2017

  Oppfordring til kulturministeren om å sikre de egentlige norske verdiene

  --

  Styreleder i Arkivforbundet, Tom Oddby, har skrevet et innlegg i Dagsavisen hvor han utfordrer kulturministeren til å gripe fatt i utfordringene i arkivsektoren:

  Les mer
 • 29. juni 2017

  KS har utarbeidet rapport og sjekkliste til bruk ved kommunesammenslåing

  --

  PA Consulting har bistått KS med gjennomføringen av utredningen «Konsekvenser av å endre kommunenummer».

  Rapporten tar for seg følgende...

  Les mer
 • 22. juni 2017

  Stortinget vedtok ny arkivutredning

  --

  Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale...

  Les mer
 • 21. juni 2017

  To nye statistikker er nå tilgjengelige på Arkivverkets nettside

  --

  Rapporter fra Riksarkivarens årlige undersøkelser for kommunesektoren er publisert. Riksarkivaren har siden 2010 hentet inn årlig informasjon fra kommunale arkivtjenester og arkivinstitusjoner...

  Les mer