Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 22. juni 2017

  Stortinget vedtok ny arkivutredning

  Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Du kan lese mer om dette på arkivverkets nettsted.

  Les mer
 • 21. juni 2017

  To nye statistikker er nå tilgjengelige på Arkivverkets nettside

  Rapporter fra Riksarkivarens årlige undersøkelser for kommunesektoren er publisert. Riksarkivaren har siden 2010 hentet inn årlig informasjon fra kommunale arkivtjenester og arkivinstitusjoner for å få et overordnet bilde av situasjonen, og for å måle endringer på viktige områder over tid. Rapport og data for 2016 er nå publisert på arkivverkets nettsted.

  Les mer
 • 29. mai 2017

  Protokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet

  --

   Signert møteprotokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet som ble gjennomført 24.5.2017 er nå klar.

  Les mer
 • 29. mai 2017

  Dato for årets arkivlederseminar

  --

  Årets arkivlederseminar var opprinnelig planlagt i mai/juni. Ettersom vi vet at mange har ansvar og oppgaver i forbindelse med valget til høsten, og valgopplæringen la beslag på mye tid på...

  Les mer
 • 12. mai 2017

  Representantskapsmøte 25. mai 2017

  --

  Representantskapet innkalles til møte 25. mai 2017 kl. 10.00 – 12.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg. Det blir servert enkel lunsj i etterkant av møtet.

  Les mer
 • 31. mars 2017

  Representantskapsmøte 27. april 2017

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

  Les mer
 • 28. februar 2017

  Arkivhenvendelse fra Slovakia

  --

  Vår kollega Steinar Marvik har skrevet en fyldig artikkel om en kopibok fra trelastfirmaet Caspar Holter & Co for årene 1808-1816. Av ukjente og mystiske årsaker ble protokollen deponert...

  Les mer
 • 21. februar 2017

  Innkalling til representantskapsmøtet 27. april 2017

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

  Les mer
 • 15. februar 2017

  Pilotprosjekt for digitalisering er i gang

  --

  Vi har nå fått kjøpt inn alt av utstyr og programvare til å starte produksjon i digitaliseringsavdelingen vår. Martin og Elisabeth er i gang med et pilotprosjekt for å digitalisere...

  Les mer
 • 13. februar 2017

  Spor det er verdt å ta vare på

  --

  Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget en informasjonsfilm der målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg. Gjennom et eksempel viser vi...

  Les mer