Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 08. august 2017

  Innlegg om manglende satsing på bevaring av digitalt skapte arkiv i Aftenposten

  Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, har skrevet et innlegg i Aftenposten  om den manglende satsingen på bevaring av digitalt skapte arkiver. Du kan lese innlegget på Aftenpostens nettsted: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dVE3O/Vi-er-i-ferd-med-a-bli-en-digital-dement-nasjon--Kjetil-Landrog

   

  Les mer
 • 08. august 2017

  Oppfordring til kulturministeren om å sikre de egentlige norske verdiene

  Styreleder i Arkivforbundet, Tom Oddby, har skrevet et innlegg i Dagsavisen hvor han utfordrer kulturministeren til å gripe fatt i utfordringene i arkivsektoren: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/de-egentlige-norske-verdiene-1.1005648

  Les mer
 • 03. juli 2017

  Vil du bli vår nye kollega?

  --

  Vi er en arkivinstitusjon i sterk vekst, og har pr. i dag 27 fast ansatte. For å møte etterspørselen fra våre eiere søker vi tre arkivkonsulenter i 100 prosent fast stilling innenfor...

  Les mer
 • 29. juni 2017

  KS har utarbeidet rapport og sjekkliste til bruk ved kommunesammenslåing

  --

  PA Consulting har bistått KS med gjennomføringen av utredningen «Konsekvenser av å endre kommunenummer».

  Rapporten tar for seg følgende...

  Les mer
 • 22. juni 2017

  Stortinget vedtok ny arkivutredning

  --

  Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale...

  Les mer
 • 21. juni 2017

  To nye statistikker er nå tilgjengelige på Arkivverkets nettside

  --

  Rapporter fra Riksarkivarens årlige undersøkelser for kommunesektoren er publisert. Riksarkivaren har siden 2010 hentet inn årlig informasjon fra kommunale arkivtjenester og arkivinstitusjoner...

  Les mer
 • 29. mai 2017

  Protokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet

  --

   Signert møteprotokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet som ble gjennomført 24.5.2017 er nå klar.

  Les mer
 • 29. mai 2017

  Dato for årets arkivlederseminar

  --

  Årets arkivlederseminar var opprinnelig planlagt i mai/juni. Ettersom vi vet at mange har ansvar og oppgaver i forbindelse med valget til høsten, og valgopplæringen la beslag på mye tid på...

  Les mer
 • 12. mai 2017

  Representantskapsmøte 24. mai 2017

  --

  Representantskapet innkalles til møte 24. mai 2017 kl. 10.00 – 12.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg. Det blir servert enkel lunsj i etterkant av møtet.

  Les mer
 • 31. mars 2017

  Representantskapsmøte 27. april 2017

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

  Les mer