Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 16. januar 2019

  Informasjon om IKA Kongsbergs arbeid med skjeggkre

  IKA Kongsberg fant sine første skjeggkre i februar 2017, og siden da har vi systematisk kartlagt alle funn av skjeggkre. Vi har ca. 250 limfeller stående rundt i bygget til enhver tid. Kontinuerlig fangst av skjeggkreene er avgjørende for å holde bestanden under kontroll og er foreløpig den beste måten å bekjempe de på. 

  IKA Kongsberg har blitt tildelt prosjektmidler fra Arkivverket for å forske på frysing  som en kostnadseffektiv metode for å bli kvitt skjeggkre i arkiv. Dette prosjektet skjer i samarbeid med Mycoteam. 

  Vi har klart å holde skjeggkreene ute av magasinet vårt og dette er noe vi har en ambisjon om å klare fremover også. Det er derfor svært viktig at hver enkeltkommune også tar ansvar for å sjekke sine arkivlokaler ute i kommunene. Når en kommune skal deponere arkiver til oss er det viktig at de setter ut limfeller i sammenheng med kartleggingen av materialet. Eventuelle funn av skjeggkre skal meldes inn til oss....

  Les mer
 • 08. desember 2018

  Invitasjon til eiermøte 15. januar 2019

  Den 15. januar 2019 inviterer vi til eiermøte for IKA Kongsbergs eiere på Archon. Påmelding sendes til postmottak@ikakongsberg.no innen 4. januar 2019.

   

  Invitasjon til eiermøte (Pdf)
  Vurdering av eiertilskuddsmodell (Pdf)

  Les mer
 • 07. desember 2018

  Barnevernssystem mot Noark5 kjerne

  --

  På oppdrag for kommunene Sandnes og Bamble har IKA Rogaland og IKA Kongsberg utarbeidet rapporten: "Barnevernsystem mot Noark5 kjerne. - Tilpassing og sektorspesifikke metadata for...

  Les mer
 • 14. november 2018

  Lørdagsåpen lesesal i samarbeid med Slekt og Data Kongsberg

  --

  Lørdag 1. desember er det åpen lesesal i samarbeid med Slekt og Data og Statsarkivet i Kongsberg. Vi hjelper deg med leting i kildene, tyding av gotisk håndskrift og slektssøk på...

  Les mer
 • 09. november 2018

  Slekts- og lokalhistorieverksted

  --

  Tirsdag 13. november arrangerer vi slekts- og lokalhistorieverksted på lesesalen, i samarbeid med Slekt og Data Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg. Dette er et tilbud for alle som er...

  Les mer
 • 02. november 2018

  Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

  --

  Årets arkivledersemiar er overstått. Det ble noen fine dager med 42 engasjerte deltagere. Her finner du presentasjonene som ble benyttet.

  Les mer
 • 24. oktober 2018

  IKA Kongsberg deltar på Slektsdagen 2018

  --
  Les mer
 • 04. oktober 2018

  Stengt lesesal 22.-23. oktober

  --

  Vår felles lesesal med Statsarkivet er dessverre stengt  22. - 23. oktober.

  Les mer
 • 26. september 2018

  Rapport om Norsk arkivstandard (Noark)

  --

  På oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet er Norsk arkivstandard (Noark) evaluert av Menon Economics. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og...

  Les mer
 • 21. september 2018

  Digitalisering av historiske kjelder

  --

  IKA Kongsberg er no i gang med å digitalisere særleg sentralt og interessant arkivmateriale innanfor eigartilskotet. Denne prosessen vil gå nokså sakte (men sikkert) - ettersom kor mykje...

  Les mer