Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 11. juli 2018

  Redusert tjenestetilbud i uke 29

  Grunnet ferieavvikling i uke 29 (16.-20. juli) vil kun hastesaker bli betjent. Skal du på lesesalen denne uken er det ekstra viktig at materialet er bestilt to - tre dager i forveien. Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

  Les mer
 • 05. juli 2018

  Sommervikarer på IKA Kongsberg

  I sommer har til sammen 15 sommervikarer sørget for å pynte skikkelig på aldersgjennomsnittet hos IKA Kongsberg. To av dem bidrar til at digitaliseringsarbeidet holdes i gang mens faste ansatte har ferie, mens de 13 andre er ansatt primært for å flytte papirarkiver først fra Archon 1 til Archon 2, og deretter internt i Archon 1. Denne superflinke gjengen har til nå flyttet 4350 hyllemeter arkiv, og i tillegg flettet inn arkivdeler, passet på at det ble holdt av riktig antall hyllemeter til arkiver som eierne har meldt inn via kartleggingen, og pakket om masse arkiv som trengte litt omsorg før flytting.  Arbeidet har så langt gått bedre enn vi hadde turt håpe på, og vi regner med at de siste 9000 meterne med arkiv kommer til å gå minst like bra. Hurra for ungdommen!

  Les mer
 • 12. juni 2018

  Stipend fra Arkivforbundet

  --

  IKA Kongsberg ved Anette M. Espelid og Henriette S. Øygarden søkte Arkivforbundet om støtte til hospiteringsopphold ved Byarkivet i Köln for å lære om brann, mugg og fukt i tilknytning...

  Les mer
 • 09. mai 2018

  Presentasjoner fra 4. mai 2018

  --

  Det var godt oppmøte til årets ordinære representantskapsmøte 4. mai 2018. Her finner dere presentasjoner som ble benyttet på representantskapsmøtet og under åpningen av Archon...

  Les mer
 • 03. mai 2018

  Program for åpningen av Archon 2

  --

  Fredag 4. mai skal vi markere åpningen av Archon 2. Her finner du program for dagen.

  Les mer
 • 27. april 2018

  Dokumentsenteret i Sandefjord søker etter en ny kollega

  --

  Det nyetablerte Dokumentsenteret i Sandefjord søker etter en ny kollega i 100% fast stilling. Seksjonen består av 20 dokumentforvaltere fordelt i 3 team, egen arkivleder, systemansvarlig og...

  Les mer
 • 19. april 2018

  Presentasjoner fra arkivkurs 17.-18. april

  --

  Årets arkivkurs med 69 engasjerte deltagere er overstått. Hovedfokus for arkivkurset var forberedelser til deponering av papir- og elektronisk arkiv. Her finner du presentasjonene fra kurset.

  Les mer
 • 06. april 2018

  Representantskapsmøte 4. mai 2018

  --

  Innkalling med saksdokumenter til ordinært representantskapsmøte 4. mai 2018 er nå sendt ut til eiere og valgte representanter.

  Les mer
 • 27. februar 2018

  Åpning av Archon 2 blir 4. mai

  --

  I etterkant av representantskapsmøtet inviteres representantene med flere til åpningen av tilbygget – Archon 2. Det vil bli sendt en egen invitasjon til dette

  Les mer
 • 26. februar 2018

  Godkjente arkivesker

  --

  Det har i det siste vært mange spørsmål angående hva IKA Kongsberg anbefaler når det gjelder arkivbokser/arkivesker til bruk enten ved arkivdanning eller når kommunen har behov for å bytte...

  Les mer