Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

  • 09. desember 2013

    Forstudiet om en interkommunal arkivkjerne er nå ferdigstilt

    I desember 2012 vedtok styret for IKA Kongsberg at det skal foretas et forstudie for "Arkivskyprosjektet". Hensikten med forstudiet har vært å belyse hvordan man kan få på plass en enklere modell for arkivdanning og uttrekk av arkiv ved å flytte kompetansebehov og tekniske løsninger fra kommunene til de interkommunale arkivinstitusjonene. Fokuset har vært på uttrekk og datakvalitet. Forstudiet ble bestilt gjennomført av prosjektleder Ståle Hegna, Midt-Telemarkrådet.

     Bakgrunnen til prosjektet er at IKA Kongsberg ønsker å se om det finnes bedre måter å sikre digitale arkiv for fremtiden for våre eiere. Spørsmål vi stiller oss er om det er mulig å finne mer effektiv flyt mellom arkivproduksjon og arkivdepot, mindre sårbare kommuner i forhold til produksjon og kompetanse, muligheten for våre eiere til å stå sterkere overfor leverandørbransjen og en leverandøruavhengig forvaltning av kommunal digital dokumentasjon. Hovedmålet er å få belyst...

    Les mer