Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 17. desember 2014

  Riksarkivaren og kommunereformen

  Riksarkivaren mener kommunereformen vil kunne få store konsekvenser for arkivdanningen i kommunene, samt i allerede skapt kommunalt arkiv. I 2015 vil derfor arkivverket prioritere dette arbeidet.

  Riksarkivaren erkjenner at kommunene har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som skole, barnevern, helse- og omsorgstjenester. For å utføre sine lovpålagte oppgaver er gode kommunale arkiv en forutsetning.

  Det kommunale arkivfaglige miljøet har pekt på at tidligere erfaringer viser at det har vært lite fokus på arkiv og arkivdanning underveis i planleggingen av  sammenslåingsprosesser. Riksarkiviaren deler bekymringen for at manglende fokus på arkiv vil kunne få store konsekvenser for den enkelte kommune og kunne gi store ekstrakostnader for kommunene.

  Riksarkivaren ser følgende tiltak som sentrale for å sikre at arkivfaglige hensyn blir integrert i planleggingen av kommunereformen:

  • Forvaltningsreformen vil være et fokusområde...

  Les mer
 • 16. desember 2014

  Larvik kommunes arkiver er nå publisert på arkivportalen

  Siden innflyttingen i vårt nye arkivbygg har vi arbeidet med å flette arkivene fra Larvik kommune sammen med det som var pallelagret på Høgskolen i Buskerud og de siste deponeringer fra kommunen som har kommet inn i løpet av året. Dette gjelder ca. 550 hm arkiv fra våre gamle lokaler og rundt 400 hm nye arkivsaker fra Larvik, Brunlanes, Stavern, Tjølling og Hedrum kommuner inkludert litt fra Larvik kommune etter sammenslåingen i 1988. Til sammen utgjør dette nå ca. 900 hm.

  Arkivet er nå satt opp i system og alle protokoller skal være registrert i Asta. I denne prosessen har det vært nødvendig å trekke deler av arkivet tilbake fra Arkivportalen. Vi går i dag den 16.desember 2014 ut med ny publisering slik at alle oppdateringer vil komme med. Dette betyr ikke at alt arkiv er registrert, for det ligger fremdeles masse arbeid med finordning og registrering av saksarkiver foran oss.

  Registrering på Arkivportalen er et hjelpemiddel for våre brukere...

  Les mer
 • 26. september 2014

  Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 25.09.2014

  --
  Les mer
 • 25. september 2014

  Ekstraordinært representantskapsmøte 25.09.2014

  --
  Les mer
 • 01. mai 2014

  Protokoll fra representantskapsmøtet 30.4.2014

  --
  Les mer
 • 30. april 2014

  Representantskapmøtet 30.4.2014

  --
  Les mer