Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 08. desember 2015

  Moderniseringen av Arkivverket

  Vi anbefaler interesserte å lese innlegget lederne for seks kommunale arkivinstitusjoner (deriblant IKA Kongsberg) har skrevet om moderniseringen av arkivverket i Kommunal Rapport. (Ekstern lenke)

  Les mer
 • 02. desember 2015

  Skolehistorie fra Nes på Lokalhistoriewiki

  IKA Kongsberg holder på å kartlegge skolehistorien til kommunene i vårt område. Vi har nå lagt ut en tekst om Nes (Buskerud) på Lokalhistoriewiki. Foreløpig er artikkelen bare et skjelett som publikum kan fylle ut med mer informasjon.

  Lenke til Lokalhistoriewiki: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Skolehistorie_for_Nes_(Buskerud)

  Les mer
 • 01. desember 2015

  Ã…rets andre nummer av Arkheion er nå på vei ut til våre eiere

  --

  Dette nummeret inneholder mange interessante arkivfaglige artikler. Blant annet deler Bergen Byarkiv sine erfaringer om sitt store avsluttede prosjekt om digitalisering av eiendomsarkiver....

  Les mer
 • 01. desember 2015

  Presentasjoner fra SAMDOK-konferansen

  --

  SAMDOK-konferansen 2015 ble arrangert 11. – 12. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Temaet for årets konferanse var Arkiv i...

  Les mer
 • 19. november 2015

  Ny artikkel om det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg på Wikipedia

  --

  Det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg var en ekstraordinær ordning for Kongsberg som ble etablert 6. november 1806 på grunn av den sosiale nøden ved nedleggelsen av Kongsberg...

  Les mer
 • 18. november 2015

  Omorganisering i Arkivverket

  --

  Arkivverket står ovenfor store utfordringer på flere områder. Kravene om økt effektivitet og produktivitet i offentlig sektor er tydelige. Omorganiseringen av Riksarkivet og statsarkivene til...

  Les mer
 • 22. oktober 2015

  Artikkel om skulane i Gol på Lokalhistoriewiki

  --

  IKA Kongsberg held på med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Me er nett ferdige med ein liten tekst for Gol kommune som har hatt mange grendeskular. Artikkelen er førebels berre eit...

  Les mer
 • 20. oktober 2015

  Utlysning av fem arkivkonsulentstillingar

  --

  IKA Kongsberg er ein arkivinstitusjon i sterk vekst, både fagleg og i omfang. Me har i dag 12 fast tilsette, og skal no utvida med fem arkivkonsulentar i fast 100 % stilling. Har du lyst til...

  Les mer
 • 15. oktober 2015

  Datatilsynet har utarbeidet en rapport om avviksmeldinger fra 2014

  --

  Datatilsynet har laget en rapport om avviksmeldingene de mottok i løpet av 2014. Personregelverket krever at virksomheter melder fra til Datatilsynet når personopplysninger har kommet på...

  Les mer
 • 12. oktober 2015

  Trelastfirmaet Caspar Holter & Co

  --

  Av og til dukker det opp spennende privatarkiv blant materialet fra (fylkes-/) kommunene. I dette tilfellet viste den mystiske protokollen som kom inn med arkivet til Drammen videregående skole...

  Les mer
 • 08. oktober 2015

  Artikkel om skulane iÅl på Lokalhistoriewiki

  --

  IKA Kongsberg heldt på med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Me er nett ferdige med ein liten tekst forÅl kommune som har hatt ei mengd grendeskular.  

  Les mer
 • 01. oktober 2015

  Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 30.9.2015

  --

  Det ble avholdt et ekstraordinært representantskapsmøte den 30.9.2015. Det var 30 representanter fra våre eierkommuner tilstede.  Protokollen fra møtet er nå klar.

   

  Les mer
 • 01. oktober 2015

  Artikkel om Grendeskulane i Hol på Lokalhistoriewiki

  --

  IKA Kongsberg er i ferd med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Fyrst ut er Hol kommune som har hatt ei mengd grendeskular med ei spennande og delvis komplisert historie. Artikkelen på...

  Les mer
 • 30. september 2015

 • 25. september 2015

  Dokumentasjon og framfinning - praksis og teori i arkivet

  --

  Gudmund Valderhaug, Høgskolelektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HIOA, har publisert artikkelen 

  Les mer
 • 07. september 2015

  Innkalling til ekstraordinært representantskap den 30. september for IKA Kongsberg 2015

  --

   

   

  Les mer
 • 01. september 2015

  Historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki

  --

  Vi anbefaler interesserte å lese vår kollega, Bjørn Ole Hovdas, artikkel om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki. Foreningen satset på forskjønnelse av byen gjennom planting...

  Les mer
 • 25. august 2015

  Arkiv og kommunereformen

  --

  Denne uken har Riksarkivet et ekstra fokus på Kommune-Norge. På deres blogg «Dokumentene forteller» har de laget en 10-punkts...

  Les mer
 • 24. august 2015

  Datatilsynet har lansert en veileder for anonymisering av personopplysninger

  --

  Målgruppen for veilederen er alle som ønsker å anonymisere personopplysninger. Rådene er relevante både for private og offentlige virksomheter, og uavhengig av formålet med...

  Les mer
 • 20. august 2015

  Referat fra møte mellom LLP og Kulturdepartementet

  --

  Den 12. august hadde LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv) et møte med Kulturdepartementet for å drøfte arkivsektoren sine behov knyttet til privatarkivarbeidet og til sektorens...

  Les mer
 • 19. august 2015

  Arkivloven og skytjenester

  --

   Charlotte Johannessen og Tor Anton Gaarder, fra Seksjon for elektronisk arkivdanning ved Riksarkivet, har publisert et innlegg om skylagring. Inlegget er en...

  Les mer
 • 03. august 2015

  Historikk om Kongsberg og Omegns Turistforening på Lokalhistoriewiki

  --

  Vår kollega Bjørn Ole Hovda har publisert en artikkel om Kongsberg og Omegns Turistforening i perioden 1888-1900 på Lokalhistoriewiki. En av kildene han har benyttet er møtebok for styret i...

  Les mer
 • 29. juni 2015

  På genjakt i arkivet

  --

  Brunlanes historielag var i juni 2015 på lesesalen for å kartlegge spor etter den arvelige sykdommen Huntington hos de norske forfedrene til en utvandret familie. Du kan lese mer i...

  Les mer
 • 02. juni 2015

  Muggavdelingen – status pr. 1.6.2015

  --

  I november 2014 startet vi opp muggsaneringen med én ansatt. Fra desember 2014 til mars i år, var det to ansatte som hadde saneringsarbeid som del av sine arbeidsoppgaver. I mars fikk vi i...

  Les mer
 • 27. mai 2015

  Et nytt nummer av Arkheion er på vei ut til våre eiere

  --

  I dette nummer av Arkheion bidrar IKA Kongsberg med to artikler. En av artiklene omhandler erfaringene fra den store deponeringsprosessen vi har vært igjennom i løpet av året, mens den andre...

  Les mer
 • 26. mai 2015

  Ny veileder for arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten

  --

  Mange kommuner har henvendt seg til KS og spurt hvordan de skal håndtere dokumentasjon fra kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Avhengig av om det er saksbehandlingsdokumentasjon eller...

  Les mer
 • 28. april 2015

  Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv er klar

  --

  I forbindelse med innføring av bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner, har Riksarkivet satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en veiledning. Veiledningen utdyper...

  Les mer
 • 28. april 2015

  Presentasjoner fra arkivlederseminar 22.-23 april 2015

  --

  Ã…rets arkivlederseminar ble arrangert på Archon 22.-23. april i tilknytning til vårt representantskapsmøte. Hovedtema for årets seminar var prosessene rundt...

  Les mer
 • 27. april 2015

  Protokoll fra representantskapsmøtet 22.4.2015

  --

  Protokollen fra representantskapsmøtet 22.04.2015 er nå klar.

  Les mer
 • 21. april 2015

  Feil i utsendte sakspapirer til representantskapsmøtet 22.4.2015

  --

  Vi beklager at det dessverre i forkant av årets representantskapsmøe er blitt sendt ut feil vedlegg til sak 6/15: Regnskap for 2014.

  Her finner du det korrekte vedlegget til...

  Les mer
 • 31. mars 2015

  Invitasjon til arkivlederseminar 22.-23. april

  --

  Ã…rets arkivlederseminar arrangeres i år som i fjor i vårt nye bygg Archon med overnatting på Grand Hotel i Kongsberg. Hovedtema for seminaret er kommunesammenslåing. Bindende påmelding...

  Les mer
 • 27. mars 2015

  Representantskapsmøtet 22.4.2015

  --
  Les mer
 • 10. mars 2015

  Invitasjon til slektsforskerdag 17. april

  --

  Vi inviterer til åpen slektsforskerdag fredag den 17. april 2015 kl. 10.00-15.00 ved IKA Kongsberg, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

  Les mer
 • 19. januar 2015

  Arkiver kan gå tapt

  --

  Riksarkivar Inga Bolstad har skrevet et innlegg med tittelen “Arkiver kan gå tapt” som ble publisert i ukas Kommunal Rapport.

   

  Les mer