Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

28. april 2015

Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv er klar

I forbindelse med innføring av bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner, har Riksarkivet satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en veiledning. Veiledningen utdyper hver av paragrafene i forskriften og skal gi en grundig innføring i regelverket.

Her finner du veiledningen:

Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 (pdf)

Tilbake