Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

19. august 2015

Arkivloven og skytjenester

 Charlotte Johannessen og Tor Anton Gaarder, fra Seksjon for elektronisk arkivdanning ved Riksarkivet, har publisert et innlegg om skylagring. Inlegget er en oppfølging av spørsmål som ble reist i kjølvannet av Riksarkivarens pressemelding om skyarkivering i utlandet som ble publisert 29. september 2014. Les innlegget "Arkivloven og skytjenester - Sikring eller hindring? "på Riksarkivet hjemmesider.

Tilbake