Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

24. august 2015

Datatilsynet har lansert en veileder for anonymisering av personopplysninger

Målgruppen for veilederen er alle som ønsker å anonymisere personopplysninger. Rådene er relevante både for private og offentlige virksomheter, og uavhengig av formålet med anonymiseringen. Veilederen for anonymisering av personopplysninger finner du på Datatilsynets hjemmesider.

Tilbake