Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

25. august 2015

Arkiv og kommunereformen

Denne uken har Riksarkivet et ekstra fokus på Kommune-Norge. På deres blogg «Dokumentene forteller» har de laget en 10-punkts liste over ting du må vite om arkiv og kommunereformen. Arkivverket har også opprettet en informasjonsside om arkiv og kommunereform, arkivverket.no/kommunereform, som vi anbefaler interesserte å se på.

Tilbake