Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

01. september 2015

Historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki

Vi anbefaler interesserte å lese vår kollega, Bjørn Ole Hovdas, artikkel om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki. Foreningen satset på forskjønnelse av byen gjennom planting av trær og blomster, og gjennom å anlegge flere parkanlegg. En av kildene som er benyttet er møtebok for Kongsberg Forskjønnelsesselskap fra 1858-1905. Her finner du en lenke til historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki.

Tilbake