Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 22. oktober 2015

  Artikkel om skulane i Gol på Lokalhistoriewiki

  IKA Kongsberg held på med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Me er nett ferdige med ein liten tekst for Gol kommune som har hatt mange grendeskular. Artikkelen er førebels berre eit skjelett som publikum gjerne kan utfylle med meir informasjon.

  Lenke til Lokalhistoriewiki:

  https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Skulane_i_Gol

  Les mer
 • 20. oktober 2015

  Utlysning av fem arkivkonsulentstillingar

  IKA Kongsberg er ein arkivinstitusjon i sterk vekst, både fagleg og i omfang. Me har i dag 12 fast tilsette, og skal no utvida med fem arkivkonsulentar i fast 100 % stilling. Har du lyst til å verta med på laget? Søknadsfristen er den 9. november 2015.

  Les mer
 • 15. oktober 2015

  Datatilsynet har utarbeidet en rapport om avviksmeldinger fra 2014

  --

  Datatilsynet har laget en rapport om avviksmeldingene de mottok i løpet av 2014. Personregelverket krever at virksomheter melder fra til Datatilsynet når personopplysninger har kommet på...

  Les mer
 • 12. oktober 2015

  Trelastfirmaet Caspar Holter & Co

  --

  Av og til dukker det opp spennende privatarkiv blant materialet fra (fylkes-/) kommunene. I dette tilfellet viste den mystiske protokollen som kom inn med arkivet til Drammen videregående skole...

  Les mer
 • 08. oktober 2015

  Artikkel om skulane iÅl på Lokalhistoriewiki

  --

  IKA Kongsberg heldt på med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Me er nett ferdige med ein liten tekst forÅl kommune som har hatt ei mengd grendeskular.  

  Les mer
 • 01. oktober 2015

  Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 30.9.2015

  --

  Det ble avholdt et ekstraordinært representantskapsmøte den 30.9.2015. Det var 30 representanter fra våre eierkommuner tilstede.  Protokollen fra møtet er nå klar.

   

  Les mer
 • 01. oktober 2015

  Artikkel om Grendeskulane i Hol på Lokalhistoriewiki

  --

  IKA Kongsberg er i ferd med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Fyrst ut er Hol kommune som har hatt ei mengd grendeskular med ei spennande og delvis komplisert historie. Artikkelen på...

  Les mer