Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

20. oktober 2015

Utlysning av fem arkivkonsulentstillingar

IKA Kongsberg er ein arkivinstitusjon i sterk vekst, både fagleg og i omfang. Me har i dag 12 fast tilsette, og skal no utvida med fem arkivkonsulentar i fast 100 % stilling. Har du lyst til å verta med på laget? Søknadsfristen er den 9. november 2015.

Tilbake