Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 19. november 2015

  Ny artikkel om det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg på Wikipedia

  Det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg var en ekstraordinær ordning for Kongsberg som ble etablert 6. november 1806 på grunn av den sosiale nøden ved nedleggelsen av Kongsberg Sølvverk i 1805. Les artikkelen som vår kollega Bjørn Ole Hovda har startet på Wikipedia: Det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg

  Les mer
 • 18. november 2015

  Omorganisering i Arkivverket

  Arkivverket står ovenfor store utfordringer på flere områder. Kravene om økt effektivitet og produktivitet i offentlig sektor er tydelige. Omorganiseringen av Riksarkivet og statsarkivene til en etat er en av måtene arkivverket ønsker å imøtegå kravene på. De stedsavhengige oppgavene som blant annet betjening av lesesal og brukerforespørsler i arkivmaterialet vil bli håndtert like godt som før. Hensikten med omorganiseringen utnytte kompetanse og ressurser mer enhetlig og effektivt. Etter planen skal den nye strukturen iverksettes 1. januar 2016.

  Les mer om omorganiseringen i arkivverket:

  Arkivverket.no: Omorganisering i Arkivverket

  Fædrelandsvennen: Statsarkivet legges ned? Leve Arkivsenter...

  Les mer