Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

18. november 2015

Omorganisering i Arkivverket

Arkivverket står ovenfor store utfordringer på flere områder. Kravene om økt effektivitet og produktivitet i offentlig sektor er tydelige. Omorganiseringen av Riksarkivet og statsarkivene til en etat er en av måtene arkivverket ønsker å imøtegå kravene på. De stedsavhengige oppgavene som blant annet betjening av lesesal og brukerforespørsler i arkivmaterialet vil bli håndtert like godt som før. Hensikten med omorganiseringen utnytte kompetanse og ressurser mer enhetlig og effektivt. Etter planen skal den nye strukturen iverksettes 1. januar 2016.

Les mer om omorganiseringen i arkivverket:

Arkivverket.no: Omorganisering i Arkivverket

Fædrelandsvennen: Statsarkivet legges ned? Leve Arkivsenter sør! 

Morgenbladet: Alarm i arkivet. Ja, så absolutt!

Hamar Arbeiderblad: Bør statsarkivet i Hamar legges ned?

Forskerforum: Uro i Arkivverket

 

Tilbake