Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 11. februar 2016

  Fagbladet har laget en filmsnutt om muggsanering

  Vi har hatt besøk av Fagbladet som er landets største fagblad i fagbevegelsen. Etter besøket laget de denne filmsnutten fra muggavdelingen vår. Vi anbefaler interesserte å ta en titt på filmen som er tilgjengelig på YouTube!

  https://youtu.be/1HLFu-MY_YM

  Les mer
 • 10. februar 2016

  Arkivverket har tallfestet de digitale utfordringene arkiv-Norge står ovenfor

  Riksarkivar Inga Bolstad trekker fram at bare seks prosent av de elektroniske arkivene i landets kommuner og fylkeskommuner er forsvarlig sikret for framtiden. Tallene kommer fra et SAMDOK-prosjektet hvor det i 2014 ble gjennomført en kartlegging av digitalt skapt materiale i kommunal sektor fra perioden 1985 – 2010. Oppdraget var å estimere mengden, samt å anslå kostnader og ressursbehov for å sikre dette materialet. 

  Kartleggingen dokumenterte at det i perioden 1985-2010 skulle som et minimum vært bevart ca. 12 000 systemforekomster i kommunal og fylkeskommunal sektor. I arkivstatistikken for 2014 ble bare rapportert at det var foretatt 722 uttrekk.

  Statistikk for arkivinstitusjoner i 2014 utdyper situasjonen:

  • 76 % av kommunene og fylkeskommunene har ikke foretatt noe uttrekk for langtidsbevaring
  • 28 % svarer at de ikke vet hvordan utfasede og...

  Les mer
 • 04. februar 2016

  Dato for årets arkivlederseminar

  --

  Ã…rets arkivlederseminar blir 7.-8. september på Kongsberg. Hovedtema for seminaret er organisasjonsendringer. Vi oppfordrer arkivlederne til å holde av datoene. Invitasjon og program...

  Les mer
 • 02. februar 2016

  Evaluering av offentleglova

  --

  På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Oxford Research evaluert offentleglova. Bakgrunnen for evalueringen var at Stortinget i forbindelse med at loven ble vedtatt også...

  Les mer