Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

19. april 2016

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester

Hovedmålet med Nasjonal strategi for bruk av skytjenester har vært å gi offentlige og private virksomheter større rom for handling når de skal velge IKT-løsninger. Utviklingen av den nasjonale strategien skal føre til at virksomhetene kan velge å bruke skytjenester der det ikke strider mot andre viktige hensyn. En viktig del av strategien har vært å gå igjennom det norske regelverket for å avdekke hindringer for å ta i bruk skytjenester, samt å vurdere det finnes hindringer man ønsker å gjøre noe med.

De juridiske vurderingene har resultert i noen konkrete tiltak:

  • Revisjon av arkivforskriften, samt deler av arkivlova for å tilpasse regelverket til digitalisering. En vil vurdere behov for endring slik at offentlige organ kan ta i bruk skytjeneter med servere utenfor Norge.
  • Arbeide med å få harmonisert praksis for tilsyn slik at virksomhetene ikke opplever å få motstridene krav knyttet til bruk av skytjenester fra ulike tilsyn
  • Bidra til EUs arbeid med felles kriterier for skytjenester
  • Vurdering av grunnlaget og handlingsrommet for å utvide tilgangen til å lagre bokføringsdata utenfor Norge

Les mer:

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester (Regjeringen.no)

 Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor- en mulighetsstudie (KS.no)

 

Tilbake