Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

27. april 2016

IKA Kongsbergs representantskapsmøte 27.4.2016

Vi takker våre eiere for et godt gjennomført representantskapsmøte. 35 representanter fra våre eierkommuner var tilstede på møtet. Representantskapet ga sin tilslutning til opptak av Modum og nye Sandefjord kommuner som nye eiere. Det betyr at vi fra 1.1.2017 vil ha 44 eiere i selskapet. Det ble også vedtatt igangsetting av utbygging slik at vi får økt vår magasinkapasitet med ca. 25 000 hyllemeter.

Her finner du presentasjonene som ble holdt i forkant av representantskapsmøtet.

Torleif Lind: Tjenestetilbud - IKA Kongsberg

Petter B. Høiaas: E-depot ved IKA Kongsberg

June Wahl: Foredrag om rettighetsdokumentasjon

Bjørg Tveito Lundefaret: Presentasjon av rapport om IKA Kongsberg utarbeidet av PwC

 

 

Tilbake