Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

  • 01. juli 2016

    Modum kommune – ny medeier i IKA Kongsberg

    Modum kommune søkte om å bli tatt opp som eier i IKA Kongsberg fra 1.7.2016. På representantskapsmøte den 27. april ga representantskapet sin tilslutning til opptaket. Det er med stor glede vi ønsker Modum kommune velkommen som eier nummer 45 i selskapet!

    Les mer