Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 19. desember 2017

  Tildeling av prosjektmidler til IKA Kongsberg

  Riksarkivaren har i dag fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Arkivverket mottok hele 122 søknader med en samlet søknadssum er på over 51 millioner kroner. Vi er svært glade for å ha fått tildelt 140.000,- til «Pilotprosjekt for publikumstinga betjening» og 120.000,- og til «Prosjekt for nedfrysing av arkivmateriale med skjeggkre.»

  Les mer
 • 07. desember 2017

  Nytt Arkheion på vei ut til våre eiere

  Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkivsektor i Norge. Første utgave kom i 1997 så tidsskriftet feirer 20 års jubileum i år. I det siste nummeret har vår kollega Bjørn Ole Hovda bidratt med artikkelen «Protestantismen –Ånda til den kommunale verksemna».

  Les mer
 • 03. desember 2017

  Jul på IKA Kongsberg

  --

  Vårt sentralbord vil være betjent i romjulen, men på grunn av ferieavvikling vil det være redusert bemanning.

  Vår felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg vil holde stengt i...

  Les mer
 • 16. november 2017

  Stillingsutlysning - Renholdsoperatører

  --

  Vi ønsker å bruke en prøveperiode på to år for å finne svar på om vi skal ansette egne renholdere på fast basis. Derfor søker vi to renholdsoperatører i 100 % stilling – som...

  Les mer
 • 16. november 2017

  Vi gratulerer Anne Marie Eliassen fra Bamble med nominasjon som årets kommuneprofil

  --

  Vi gratulerer Anne Marie Eliassen fra Bamble kommune med nominasjonen til årets kommuneprofil! Anne Marie er nominert til prisen for sitt arbeid som prosjektleder for det felles saks- og...

  Les mer
 • 13. november 2017

  Redusert åpningstid på lesesalen i uke 47

  --

  Grunnet et internt arrangement  er lesesalen stengt:

  Onsdag 22.11
  Torsdag 23.11

  Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

  Les mer
 • 31. oktober 2017

  Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

  --

  Til årets arkivlederseminar hadde vi satt sammen et faglig program som strakte seg fra de helt konkrete og håndgriplige problemstillinger til det mer diffuse og teoretiske. Her finner du...

  Les mer
 • 31. oktober 2017

  Arbeidsmøte om Noark

  --

  Arkivverket arrangerte arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS om Noark.

  På oppdrag fra våre eierkommuner har IKA Kongsberg undersøkt...

  Les mer
 • 18. oktober 2017

  Vil du bli vår nye kollega?

  --

  Vi er en arkivinstitusjon i sterk vekst, og har pr. i dag 32 fast ansatte. For å møte etterspørselen fra våre eiere søker vi en arkivkonsulent i 100 % fast stilling...

  Les mer
 • 28. september 2017

  Arkivverkets arbeid med tilsynsmetodikk

  --

  Arkivverket har oversendt oss informasjon om deres arbeid med ny tilsynsmetodikk. Sammen med IKAene ønsker de å gi et bedre og mer relevant arkivhold i norske kommuner.

  Les mer
 • 01. september 2017

  Regjeringen oppnevnte utvalg som skal gjennomgå arkivloven

  --

  Dagens arkivlov ble til da offentlige dokumenter ble produsert, utvekslet og lagret i papirversjoner. Økt bruk av digitale digitale fag- og samhandlingssystemer i offentlig saksbehandling har...

  Les mer
 • 29. august 2017

  Stillingsutlysning - Rådgiver (IT-arkivar)

  --

  Vi ønsker å styrke arbeidet innen digitalt depot og søker to rådgivere (IT-arkivarer). Det er én fast stilling og én midlertidig stilling (inntil to år) – med...

  Les mer
 • 25. august 2017

  Invitasjon til arkivlederseminar 24.-25. oktober

  --

  Vi har gleden av å invitere til IKA Kongsbergs arkivlederseminar.

  I år avholdes seminaret 24.-25. oktober. Det faglige programmet finner sted i IKA Kongsbergs lokaler (Archon), mens...

  Les mer
 • 08. august 2017

  Innlegg om manglende satsing på bevaring av digitalt skapte arkiv i Aftenposten

  --

  Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, har skrevet et innlegg i Aftenposten  om den manglende satsingen på bevaring av digitalt skapte arkiver. Du kan lese innlegget...

  Les mer
 • 08. august 2017

  Oppfordring til kulturministeren om å sikre de egentlige norske verdiene

  --

  Styreleder i Arkivforbundet, Tom Oddby, har skrevet et innlegg i Dagsavisen hvor han utfordrer kulturministeren til å gripe fatt i utfordringene i arkivsektoren:

  Les mer
 • 29. juni 2017

  KS har utarbeidet rapport og sjekkliste til bruk ved kommunesammenslåing

  --

  PA Consulting har bistått KS med gjennomføringen av utredningen «Konsekvenser av å endre kommunenummer».

  Rapporten tar for seg følgende...

  Les mer
 • 22. juni 2017

  Stortinget vedtok ny arkivutredning

  --

  Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale...

  Les mer
 • 21. juni 2017

  To nye statistikker er nå tilgjengelige på Arkivverkets nettside

  --

  Rapporter fra Riksarkivarens årlige undersøkelser for kommunesektoren er publisert. Riksarkivaren har siden 2010 hentet inn årlig informasjon fra kommunale arkivtjenester og arkivinstitusjoner...

  Les mer
 • 29. mai 2017

  Protokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet

  --

   Signert møteprotokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet som ble gjennomført 24.5.2017 er nå klar.

  Les mer
 • 29. mai 2017

  Dato for årets arkivlederseminar

  --

  Ã…rets arkivlederseminar var opprinnelig planlagt i mai/juni. Ettersom vi vet at mange har ansvar og oppgaver i forbindelse med valget til høsten, og valgopplæringen la beslag på mye tid på...

  Les mer
 • 12. mai 2017

  Representantskapsmøte 24. mai 2017

  --

  Representantskapet innkalles til møte 24. mai 2017 kl. 10.00 – 12.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg. Det blir servert enkel lunsj i etterkant av møtet.

  Les mer
 • 31. mars 2017

  Representantskapsmøte 27. april 2017

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

  Les mer
 • 28. februar 2017

  Arkivhenvendelse fra Slovakia

  --

  Vår kollega Steinar Marvik har skrevet en fyldig artikkel om en kopibok fra trelastfirmaet Caspar Holter & Co for årene 1808-1816. Av ukjente og mystiske årsaker ble protokollen deponert...

  Les mer
 • 21. februar 2017

  Innkalling til representantskapsmøtet 27. april 2017

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

  Les mer
 • 15. februar 2017

  Pilotprosjekt for digitalisering er i gang

  --

  Vi har nå fått kjøpt inn alt av utstyr og programvare til å starte produksjon i digitaliseringsavdelingen vår. Martin og Elisabeth er i gang med et pilotprosjekt for å digitalisere...

  Les mer
 • 13. februar 2017

  Spor det er verdt å ta vare på

  --

  Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget en informasjonsfilm der målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg. Gjennom et eksempel viser vi...

  Les mer
 • 10. januar 2017

  Utlysning av tre nye stillinger

  --

  IKA Kongsberg er en arkivinstitusjon i sterk vekst, med 18 fast ansatte. Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon, og tilbyr tjenester innenfor alle deler av arkivfaget. Dette...

  Les mer
 • 05. januar 2017

  Brann ved Mandheimen statlige asylmottak

  --

  På årets siste dag var det en alvorlig brann med store brannskader på Mandheimen statlige asylmottak på Rjukan. De oppstod heldigvis ingen personskader under brannen på den verneverdige...

  Les mer
 • 03. januar 2017

  Endring av åpningstider på lesesalen

  --

  Vi minner om at lesesalen vår har endret åpningstider. Lesesalen er nå åpen mandag, tirsdag og torsdag 9-15 og onsdag 9-19.

  I utgangspunktet skal eierkommunenes administrative arkiver...

  Les mer
 • 02. januar 2017

  Etablering av nye Sandefjord kommune

  --

  I dag går startskuddet for regjeringens kommunereform, og en helt ny kommune bestående av de tre tidligere kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord etableres.

  Den nye Sandefjord kommune...

  Les mer