Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

03. januar 2017

Endring av åpningstider på lesesalen

Vi minner om at lesesalen vår har endret åpningstider. Lesesalen er nå åpen mandag, tirsdag og torsdag 9-15 og onsdag 9-19.

I utgangspunktet skal eierkommunenes administrative arkiver eldre enn 25-30 år deponeres hos oss.  Her er en oversikt over vår registrerte arkivbeholdning. I en periode fremover vil vi ha et etterslep på registrering av deponerte arkiv. Dersom du vil bruke kommunalt arkivmateriale fra kan dette med fordel bestilles på forhånd via vår e-postadresse: innsyn@ikakongsberg.no. Da har vi mulighet til å legge materialet klart på forhånd.

Tilbake