Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

21. februar 2017

Innkalling til representantskapsmøtet 27. april 2017

Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

Sakspapirer blir sendt ut i uke 13.

Innkalling med saksliste til det ordinære representantskapsmøtet 27. april 2017. (Pdf)

 

 

Tilbake