Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

22. juni 2017

Stortinget vedtok ny arkivutredning

Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Du kan lese mer om dette på arkivverkets nettsted.

Tilbake