Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

08. august 2017

Innlegg om manglende satsing på bevaring av digitalt skapte arkiv i Aftenposten

Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, har skrevet et innlegg i Aftenposten  om den manglende satsingen på bevaring av digitalt skapte arkiver. Du kan lese innlegget på Aftenpostens nettsted: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dVE3O/Vi-er-i-ferd-med-a-bli-en-digital-dement-nasjon--Kjetil-Landrog

 

Tilbake