Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

08. august 2017

Oppfordring til kulturministeren om å sikre de egentlige norske verdiene

Styreleder i Arkivforbundet, Tom Oddby, har skrevet et innlegg i Dagsavisen hvor han utfordrer kulturministeren til å gripe fatt i utfordringene i arkivsektoren: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/de-egentlige-norske-verdiene-1.1005648

Tilbake