Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 31. oktober 2017

  Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

  Til årets arkivlederseminar hadde vi satt sammen et faglig program som strakte seg fra de helt konkrete og håndgriplige problemstillinger til det mer diffuse og teoretiske. Her finner du presentasjonene fra seminaret.

  Anette Espelid: Preservering -muggsanering, skadedyr og konservering

  Sindre Vik: Digitalisering av arkiver dannet på papir -en presentasjon av IKA Kongsbergs nye tjeneste

  Knut B. Kaspersen: Nye personvernregler -endringer og konsekvenser for kommunene

  Petter B. Høiaas: Elektroniske arkiver fra A tilÅ

  June Wahl og Vibeke Hammerhaug:

  Les mer
 • 31. oktober 2017

  Arbeidsmøte om Noark

  Arkivverket arrangerte arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS om Noark.

  På oppdrag fra våre eierkommuner har IKA Kongsberg undersøkt overføring av arkivverdig materiale mellom fagsystem og Noark 5-kjerner. De foreløpige funnene tyder på at det er en del utfordringer med slike integrasjoner. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har IKA Kongsberg tidligere dokumentert hvordan uttrekk fra samme Noark 4-database, men med ulike verktøy, gir ulikt resultat.

  Dette er to forskjellige forhold, som begge har stor betydning for bevaring av arkivmateriale. Arkivskapere og arkivinstitusjoner har ulike erfaringer og tilnærminger for å håndtere disse utfordringene. Ulik forståelse og begrepsbruk gjør at det ofte oppstår misforståelser når vi kommuniserer med hverandre om disse problemstillingene.

  Formålet med arbeidsmøtet var å belyse disse utfordringene nærmere. Av hensyn til den videre...

  Les mer
 • 18. oktober 2017

  Vil du bli vår nye kollega?

  --

  Vi er en arkivinstitusjon i sterk vekst, og har pr. i dag 32 fast ansatte. For å møte etterspørselen fra våre eiere søker vi en arkivkonsulent i 100 % fast stilling...

  Les mer