Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

16. november 2017

Stillingsutlysning - Renholdsoperatører

Vi ønsker å bruke en prøveperiode på to år for å finne svar på om vi skal ansette egne renholdere på fast basis. Derfor søker vi to renholdsoperatører i 100 % stilling – som toårige prosjektstillinger med mulighet for fast ansettelse. Stillingene er i hovedsak knyttet til renhold, men de er også tillagt andre driftsoppgaver.

Søknadsfrist: 4. desember 2017

Her finner du fullstendig stillingsutlysning: Stillingsutlyning renholdsoperatører (Pdf)

Tilbake