Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

27. februar 2018

Åpning av Archon 2 blir 4. mai

I etterkant av representantskapsmøtet inviteres representantene med flere til åpningen av tilbygget – Archon 2. Det vil bli sendt en egen invitasjon til dette

Tilbake