Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 12. juni 2018

  Stipend fra Arkivforbundet

  IKA Kongsberg ved Anette M. Espelid og Henriette S. Øygarden søkte Arkivforbundet om støtte til hospiteringsopphold ved Byarkivet i Köln for å lære om brann, mugg og fukt i tilknytning til arkivmateriale. De er svært glade for å ha mottatt 17.500,- i støtte til prosjektet.

  På Arkivforbundets nettsted leser vi at styret i Arkivforbundet har valgt å tildele følgende stipend:

  1. IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden mottar 17.500 krone
  2. IKA Østfold ved Antonia Reime Aabø mottar 17.500 kroner
  3. Danseinformasjonen ved Sigrid Øvreås Svendal mottar 15.000 kroner.

  IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden vil på hospitering i byarkivet i Köln for å lære om brann, mugg og fukt. Statsarkivet i Köln skal være ledende på dette feltet.

  IKA Østfold ved Antonia Reime Aabø vil reise på studietur med kurs i England for å lære...

  Les mer