Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

26. september 2018

Rapport om Norsk arkivstandard (Noark)

På oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet er Norsk arkivstandard (Noark) evaluert av Menon Economics. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning, samt standardens påvirkning på digitalisering i forvaltningen mer generelt. Du kan lese rapporten på Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-evaluering-av-norsk-arkivstandard/id2611635/

 

Tilbake