Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 09. desember 2019

  Lesesalen er stengt i uke 52 og uke 1.

  Vår felles lesesal med Statsarkivet vil holde stengt i uke 52 og uke 1. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

  Les mer
 • 06. desember 2019

  Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

   Mandatet til Arkivlovutvalget som ble oppnevnt 1. september 2017  var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Formålet med høringen var å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast.  IKA Kongsberg har sendt inn høringssvar på vegne av IKA Kongsberg og 42 eiere. Du lese alle høringssvarene på regjeringen.no

  Les mer
 • 01. desember 2019

  Redusert åpningstid på lesesalen 9. desember

  --

  På grunn av et internt arrangement vil lesesalen stenge kl. 13 mandag 9. desember. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

  Les mer
 • 27. november 2019

  Ønsker du å jobbe med dokumentforvaltning og arkiv i Porsgrunn kommune?

  --

  Dokumentforvaltning og arkiv i Porsgrunn kommune har utlyst en spennende stilling som konsulent i 100 % i fast stilling.
  Les mer:

  Les mer
 • 04. november 2019

  Lesesalen er stengt 28. november

  --

  Vår felles lesesal med Statsarkivet er dessverre stengt torsdag 28.11. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

  Les mer
 • 30. oktober 2019

  Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

  --

  Årets arkivlederseminar er vel overstått, og vi takker for noen fine dager med engasjerte kursdeltagere! Her finner du presentasjonene fra seminaret.

  Les mer
 • 21. oktober 2019

  Vi søker avdelingsledere - to stillinger

  --

  Avdeling for Arkivdanning/E-depot har som hovedoppgaver å sørge for rådgiving knyttet til arkivrelaterte problemstillinger hos eierne, og å samle inn, behandle, bevare og tilgjengeliggjøre...

  Les mer
 • 08. august 2019

  Invitasjon til arkivlederseminar 23.-24. oktober

  --

  Vi har gleden av å invitere til IKA Kongsbergs arkivlederseminar.

  I år avholdes seminaret 23. – 24. oktober. Det faglige programmet finner sted i IKA Kongsbergs lokaler (Archon),...

  Les mer
 • 08. juli 2019

  Åpningstider for lesesalen sommeren 2019

  --

  På grunn av ferieavvikling vil lesesalen ha reduserte åpningstider i uke 29, 30, 31, 32. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

  Les mer
 • 07. juni 2019

  Ledig stilling - juridisk rådgiver

  --

  Vi ønsker å styrke den juridiske kompetansen i selskapet, og vår nye jurist vil få ansvaret for å levere rådgivning internt i IKA Kongsberg samt til våre eiere. Særlig ønsker vi å styrke...

  Les mer
 • 16. mai 2019

  Informasjon om lesesalen i uke 22

  --

  Vår felles lesesal med Statsarkivet er på grunn av et internt arrangement i Arkivverket  kun være åpen mandag 27. mai i uke 22. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte...

  Les mer
 • 25. april 2019

  Sakspapirer til representantskapsmøte 30.april 2019

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært møte tirsdag 30. april 2019 kl. 11:00 – 13:00. Møtet avholdes
  i Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg.

  Les mer
 • 05. april 2019

  Presentasjoner fra arkivkurs 3.-4. april

  --

  Her finner du presentasjonene fra årets arkivkurs. Vi takker de engasjerte deltagerne for noen fine dager og ønsker velkommen igjen til neste år!

  Les mer
 • 02. april 2019

  Utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver er publisert

  --

  Arkivlovutvalget overleverte i dag sin utredning «NOU 2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø» til Kulturdepartementet. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon...

  Les mer
 • 27. februar 2019

  Invitasjon til arkivkurs 3.-4. april

  --

  Vi inviterer arkivansatte i våre eierkommuner til arkivkurs 3.- 4. april. Kurset arrangeres på Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

  Påmeldingsfrist er 6. mars.

  Les mer
 • 22. februar 2019

  Innkalling til ordinært representantskapsmøte 30. april 2019.

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært representantskapsmøte tirsdag 30. april 11.00-13.00. Møte avholdes i Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

  Les mer
 • 16. januar 2019

  Informasjon om IKA Kongsbergs arbeid med skjeggkre

  --

  IKA Kongsberg fant sine første skjeggkre i februar 2017, og siden da har vi systematisk kartlagt alle funn av skjeggkre. Vi har ca. 250 limfeller stående rundt i bygget til enhver tid....

  Les mer