Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 12. april 2019

  Lesesalen er stengt i påsken

  Vår felles lesesal med Statsarkivet er stengt følgende dager i påsken:

  Mandag 15.04

  Tirsdag 16.04

  Onsdag 17.04

  Les mer
 • 05. april 2019

  Presentasjoner fra arkivkurs 3.-4. april

  Knut Kjosås: Bevaring og kassasjon

  Bjørnar Bø: IKA Kongsbergs bevarings- og kassasjonsprosjekt

  June Wahl: Endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29

  Bjørn Ole Hovda: Privatarkiv

  Anette Espelid: Krisehåndtering av arkiv

  Henriette S. Øygarden: Mugg og skjeggkre

  June Wahl og Vibeke Hammerhaug: Avslutning av arkiv

  Thomas M. Hansen: Avslutning av...

  Les mer
 • 02. april 2019

  Utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver er publisert

  --

  Arkivlovutvalget overleverte i dag sin utredning «NOU 2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø» til Kulturdepartementet. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon...

  Les mer
 • 28. mars 2019

  Sakspapirer til representantskapsmøte 30.april 2019

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært møte tirsdag 30. april 2019 kl. 11:00 – 13:00. Møtet avholdes
  i Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg.

  Les mer
 • 27. februar 2019

  Invitasjon til arkivkurs 3.-4. april

  --

  Vi inviterer arkivansatte i våre eierkommuner til arkivkurs 3.- 4. april. Kurset arrangeres på Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

  Påmeldingsfrist er 6. mars.

  Les mer
 • 22. februar 2019

  Innkalling til ordinært representantskapsmøte 30. april 2019.

  --

  Representantskapet innkalles til ordinært representantskapsmøte tirsdag 30. april 11.00-13.00. Møte avholdes i Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

  Les mer
 • 16. januar 2019

  Informasjon om IKA Kongsbergs arbeid med skjeggkre

  --

  IKA Kongsberg fant sine første skjeggkre i februar 2017, og siden da har vi systematisk kartlagt alle funn av skjeggkre. Vi har ca. 250 limfeller stående rundt i bygget til enhver tid....

  Les mer