Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 16. januar 2019

  Informasjon om IKA Kongsbergs arbeid med skjeggkre

  IKA Kongsberg fant sine første skjeggkre i februar 2017, og siden da har vi systematisk kartlagt alle funn av skjeggkre. Vi har ca. 250 limfeller stående rundt i bygget til enhver tid. Kontinuerlig fangst av skjeggkreene er avgjørende for å holde bestanden under kontroll og er foreløpig den beste måten å bekjempe de på. 

  IKA Kongsberg har blitt tildelt prosjektmidler fra Arkivverket for å forske på frysing  som en kostnadseffektiv metode for å bli kvitt skjeggkre i arkiv. Dette prosjektet skjer i samarbeid med Mycoteam. 

  Vi har klart å holde skjeggkreene ute av magasinet vårt og dette er noe vi har en ambisjon om å klare fremover også. Det er derfor svært viktig at hver enkeltkommune også tar ansvar for å sjekke sine arkivlokaler ute i kommunene. Når en kommune skal deponere arkiver til oss er det viktig at de setter ut limfeller i sammenheng med kartleggingen av materialet. Eventuelle funn av skjeggkre skal meldes inn til oss....

  Les mer