Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

05. april 2019

Presentasjoner fra arkivkurs 3.-4. april

Knut Kjosås: Bevaring og kassasjon

Bjørnar Bø: IKA Kongsbergs bevarings- og kassasjonsprosjekt

June Wahl: Endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29

Bjørn Ole Hovda: Privatarkiv

Anette Espelid: Krisehåndtering av arkiv

Henriette S. Øygarden: Mugg og skjeggkre

June Wahl og Vibeke Hammerhaug: Avslutning av arkiv

Thomas M. Hansen: Avslutning av arkiv for digitalisering

Torleif Lind: Avslutning av e-arkiv

Nils Olav Berge: Foto i arkivene

Nils Olav Berge: Arkivert - musikk

Torleif Lind: NOU 2019:9. Fra kalveskinn til datasjø

Tilbake