Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

25. april 2019

Sakspapirer til representantskapsmøte 30.april 2019

Representantskapet innkalles til ordinært møte tirsdag 30. april 2019 kl. 11:00 – 13:00. Møtet avholdes
i Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg. 

Vi minner om at for å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara. Send svar til postmottak@ikakongsberg.no innen 12. april 2019.

Vi prøver å holde listen over valgte representanter oppdatert, men vi er avhengig av at endringer meldes til oss. Sjekk her om vi har riktig navn og e-postadresse til valgte representanter med vara: http://www.ikakongsberg.no/uploads//filer/Valgte_representanter_2016-2019_19.pdf

Sakspapirer:

Innkalling til representantskapsmøte 30.4.2019

Vedlegg til saker:

005/19 og 006/19: Årsmelding 2018

008/19: Selskapsavtale 2020

009/19: Vurdering av eiertilskuddsmodell, Ppt-presentasjon av eiertilskuddsmodell

011/19: Handlings- og økonomiplan 2020-2023

012/19 og 013/19: Valgkomiteens innstilling

 

Tilbake