Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • 09. desember 2019

  Lesesalen er stengt i uke 52 og uke 1.

  Vår felles lesesal med Statsarkivet vil holde stengt i uke 52 og uke 1. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

  Les mer
 • 06. desember 2019

  Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

   Mandatet til Arkivlovutvalget som ble oppnevnt 1. september 2017  var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Formålet med høringen var å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast.  IKA Kongsberg har sendt inn høringssvar på vegne av IKA Kongsberg og 42 eiere. Du lese alle høringssvarene på regjeringen.no

  Les mer
 • 01. desember 2019

  Redusert åpningstid på lesesalen 9. desember

  --

  På grunn av et internt arrangement vil lesesalen stenge kl. 13 mandag 9. desember. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

  Les mer