Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

12. mai 2017

Representantskapsmøte 24. mai 2017

Sakspapirer til representantskapsmøtet 24. mai 2017:

Vi gjør oppmerksom på at Regnskap 2016 er presentert i Årsmelding 2016.

Innkalling med saksdokumenter (Pdf)

Selskapsavtale 2018 (Pdf)

Eiertilskudd 2018 (Pdf)

Handlings- og økonomiplan 2018 - 2021 (Pdf)

Årsmelding 2016 (Pdf)

Valgkomiteens innstilling (Pdf)

Tilbake