Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

29. juni 2017

KS har utarbeidet rapport og sjekkliste til bruk ved kommunesammenslåing

PA Consulting har bistått KS med gjennomføringen av utredningen «Konsekvenser av å endre kommunenummer».

Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:

- Hva må typisk gjøres av endringer i en kommune som følge av å få tildelt nytt kommunenummer?

- Hvordan kan kommunene best gjøre disse endringene?

- Hvor mye ressurser vil det kreve av små, mellomstore og store kommuner?

 Les mer:

Konsekvenser av å endre kommunenummer (PDF)

Konsekvenser av å endre kommunenummer - sjekkliste (PDF)

Tilbake