Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

02. november 2018

Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

Grunnleggende forståelse av Noark-standarden – Petter B. Høiaas

Ufine unger og sarkastiske sjømenn – Nils Olav Berge 

Ukurante lagringsmedium i arkivene – Bjørn Ole Hovda

Informasjon om flytte- og deponeringsprosessen – June Wahl 

IKA Kongsbergs arbeid med arkivdanning – Torleif Lind

Forvaltningsmessige konsekvenser av GDPR – Knut Kaspersen, Datatilsynet
Vi har ikke tillatelse til å publisere presentasjonen på nett, men deltagerne kan få de tilsendt pr. e-post. Ta kontakt på postmottak@ikakongsberg.no

 

Tilbake