Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

19. april 2018

Presentasjoner fra arkivkurs 17.-18. april

Årets arkivkurs med 69 engasjerte deltagere er overstått. Hovedfokus for arkivkurset var forberedelser til deponering av papir- og elektronisk arkiv. Her finner du presentasjonene fra kurset.

Bjørnar Bø: Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift

Torleif Lind: Offentleglova

June Wahl: Innsynsforespørsler rettighetsdokumentasjon

June Wahl og Vibeke Hammerhaug: Deponering av papirarkiv

Petter B. Høiaas: Digitale arkiver, bevaringsvurdering og deponering

Anette Myrestøl Espelid:  Deponering, Mugg og skjeggkre

Tilbake