Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

16. november 2017

Vi gratulerer Anne Marie Eliassen fra Bamble med nominasjon som årets kommuneprofil

Vi gratulerer Anne Marie Eliassen fra Bamble kommune med nominasjonen til årets kommuneprofil! Anne Marie er nominert til prisen for sitt arbeid som prosjektleder for det felles saks- og arkivsystemet i Grenlandskommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Juryens begrunnelse for nominasjonen:

Hun har bidratt til et åpnere og bedre lokaldemokrati ved å utvikle arkivtjenestene i Bamble, Grenland og resten av landet. Hun har innført innovative løsninger, oppnådd økning i antallet dokumenter som journalføres og bedret forholdene for innsyn gjennom god praktisering av forvaltings- og offentlighetsloven. Rett og slett gjort det enklere for lokalpolitikere og innbyggere som brukere. Hun har deltatt på konferanser, delt både kunnskap og erfaringer, og inspirert på et viktig fagområde, som ofte får for liten oppmerksomhet. Hun er også tildelt prisen «Årets arkiv» av Norsk arkivråd tidligere i år. Rådmannen sier hun har utvist lederskap utenom det vanlige.

Du kan lese mer om de nominerte til årets kommuneprofil på Kommunal rapports nettsted: http://kommunal-rapport.no/kommuneprofilen/2017/11/karingen-av-arets-kommuneprofil-er-i-gang

P.s. Avstemningene pågår fram til mandag 11. desember.

Tilbake