Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Organisasjon

  IKA Kongsberg har følgende organisering.


  Representantskap: Representantskapet består av en representant fra hver eier. Representantskapet ledes av Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune

  Styret: Styret består av fem valgte medlemmer og tre varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styrets leder er Astrid Sommerstad

  Daglig leder: Wenche R. Lund

  Valgkomité: Representantskapets valgkomité består av tre personer; én fra hvert fylke. Valgkomiteen velges årlig.

  Revisor: Selskapets valgte revisor er Vestfold Kommunerevisjon

  Regnskap: Regnskapsavdelingen i Horten kommune har ansvaret for å føre regnskapet for selskapet

  Hovedtillitsvalgt: Ina Halle-Knutzen

  Verneombud: June Wahl

  Personvernombud: June Wahl